slogan7-al

Si mund të marr informacion për aktivitetet që zhvillohen në lidhje me fushën e specialitetit tim?

Këtë informacion mund ta gjeni duke vizituar në mënyrë të rregullt faqen zyrtare të QKEV-së, në dritaren "Kalendari i aktiviteteve të edukimit në vazhdim". Bazuar në informacionin e shënuar aty mund të dalloni fushën e specialitetit që mbulon aktiviteti dhe të gjykoni nëse ju intereson ose jo, si dhe mund të kontaktoni me ofruesin e aktivitetit.