slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2235
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2137
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1997
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2119
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2058
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1943
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2086
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2169
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2074
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2319
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2112
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2074
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1924
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1970
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2214
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2286
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2067
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2247
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2155
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1930
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2091
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2233
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2467
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2348
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2710
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1977
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2120
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2004
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2276
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1977
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2119
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2243
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2084
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2070
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1995
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2467
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2620
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2775
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2483
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3573
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2804
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1963
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2007
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2040
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1940
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2977
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2029
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2102
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2654
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3015
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1978
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1761
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2703
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2070
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2434
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2291
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2310
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2234
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1999
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2198
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2133
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2081
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2168
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2710
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2411
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2382
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2213
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2227
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2093
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2177
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2571
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2127
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2040
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1692
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2057
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1972
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1993
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2152
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1961
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2300
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2262
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2185
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2729
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2009
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1993
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1832
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2030
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1974
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2106
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2210
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2523
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2536
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2962
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2054
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1897
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2287
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1849
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2105
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1961
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2181
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2494
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2153
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2075
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2057
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2013
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2356
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2029
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2343
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3010
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1719
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2182
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2182
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2237
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3910
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2068
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2193
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2030
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2336
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2742
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2206
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1839
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2212
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2009
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2169
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2121
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2193
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2253
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2581
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2368
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2495
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1810
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1884
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1700
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1982
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2360
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2365
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2035
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2045
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2425
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1871
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1976
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2205
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2210
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1892
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1976
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2004
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1743
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2076
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2037
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2013
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1916
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2130
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2190
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2003
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2349
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2194
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2030
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2003
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2241
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2055
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2017
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2022
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1992
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2425
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2501
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2152
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2235
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2470
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2867
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2176
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1836
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2041
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1942
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2034
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2585
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2153
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1869
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1800
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2783
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2067
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2155
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2218
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2414
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2292
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1994
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2183
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1992
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1860
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2077
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2070
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1958
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1960
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2195
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1973
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1999
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2003
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2657
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2252
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2104
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2247
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1755
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2008
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2013
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2036
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2224
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2419
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3586
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2418
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2384
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2142
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1815
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2161
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2242
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1948
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2592
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2682
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2817
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2581
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2649
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2810
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2545
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2083
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1935
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2324
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1986
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2206
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2876
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2007
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2566
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2612
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4127
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2229
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2123
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2845
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2835
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2719
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2427
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2531
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2784
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2984
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3172
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2746
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2344
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2725
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2540
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2534
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2198
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2464
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2341
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2402
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2414
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2303
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2393
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2850
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2865
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2052
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2920
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2996
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5425
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2650
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2080
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3247
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3298
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2425
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2439
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2717
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2845
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2789
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2614
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2456
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2064
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2395
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2260
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2635
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2554
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2247
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3113
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2497
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2042
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2567
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2845
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2602
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2479
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2826
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2650
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3017
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2482
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3415
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2453
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2801
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3115
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2526
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2820
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2992
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2545
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2960
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3323
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2918