slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2711
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2559
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2418
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2559
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2475
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2349
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2489
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2635
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2601
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2806
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2538
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2500
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2343
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2346
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2666
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2747
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2523
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2744
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2588
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2328
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2520
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2673
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2869
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2790
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 3175
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2371
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2544
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2393
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2668
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 2380
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2527
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2675
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2489
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2496
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 2372
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2957
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 3022
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 3223
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2904
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 4007
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 3263
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 2413
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2419
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2452
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2294
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 3456
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2418
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2512
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 3132
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3514
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 2441
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 2116
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 3122
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2432
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2822
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2665
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2636
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2649
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2304
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2558
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2495
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2476
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2501
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 3048
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2760
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2744
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2590
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2560
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2529
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2505
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2995
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2449
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2387
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1995
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2368
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2341
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2317
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2546
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2264
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2641
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2569
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2494
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 3050
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2318
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2288
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 2179
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2374
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2306
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2483
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2610
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2916
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2903
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 3363
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2437
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2195
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2643
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2122
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2558
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 2268
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2541
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2834
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2497
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2398
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2411
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2286
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2729
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2394
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2732
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3374
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 2023
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2570
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2568
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2570
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 4227
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2442
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2531
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2428
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2751
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 3065
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2531
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2216
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2641
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2413
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2562
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2497
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2574
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2574
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2898
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2761
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2872
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2129
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2237
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1974
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 2292
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2684
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2701
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2391
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2395
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2818
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 2230
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2281
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2593
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2589
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2277
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 2294
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2320
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 2032
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2384
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2353
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2397
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2208
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2489
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2526
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2339
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2731
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2557
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2326
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2309
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2602
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2377
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2343
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2417
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 2353
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2785
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2868
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2487
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2612
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2852
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 3215
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2537
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2159
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2361
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2252
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2368
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 3009
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2508
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 2193
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 2115
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 3198
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2409
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2512
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2539
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2787
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2626
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 2395
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2615
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2347
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 2235
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2373
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2447
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 2298
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 2302
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2511
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2293
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2372
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2338
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 3052
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2601
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2431
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2567
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2081
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2319
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2396
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2365
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2603
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2791
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3990
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2816
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2762
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2497
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2122
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2518
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2539
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2243
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2931
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 3031
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 3105
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2973
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2991
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 3143
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2923
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2426
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 2316
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2611
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 2421
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2556
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 3207
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2427
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2876
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2963
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4504
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2676
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2443
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 3141
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 3230
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 3053
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2762
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2913
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 3170
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 3324
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3561
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 3132
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2689
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 3096
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2897
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2859
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2500
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2858
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2662
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2780
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2722
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2677
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2701
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 3190
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 3272
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2451
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 3334
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 3431
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5879
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 3079
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2423
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3745
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3667
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2729
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2815
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 3146
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 3168
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 3118
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2916
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2846
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2387
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2718
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2590
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2986
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2924
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2607
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3538
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2834
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2339
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2873
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 3226
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2962
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2872
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 3211
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2993
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3359
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2871
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3811
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2862
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 3110
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3447
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2863
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 3322
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 3453
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2962
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 3452
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3664
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 3258