slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2359
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2258
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2106
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2230
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2167
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2047
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2199
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2285
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2190
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2441
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2226
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2187
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2037
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2083
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2317
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2417
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2197
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2385
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2281
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2047
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2208
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2337
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2571
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2470
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2828
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2086
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2228
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2112
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2388
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 2093
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2235
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2364
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2201
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2189
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 2106
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2566
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2728
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2884
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2603
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3698
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2938
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 2091
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2113
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2162
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2025
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 3091
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2140
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2215
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2759
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3148
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 2085
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1857
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2813
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2152
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2533
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2388
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2402
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2337
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2086
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2289
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2223
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2180
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2271
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2801
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2504
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2469
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2310
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2321
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2218
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2264
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2673
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2219
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2134
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1761
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2147
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2065
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2086
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2252
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2044
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2389
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2339
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2268
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2807
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2085
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2068
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1926
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2116
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2066
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2206
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2332
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2627
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2632
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 3055
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2139
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1982
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2383
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1916
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2223
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 2040
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2271
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2598
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2251
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2158
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2173
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2084
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2452
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2143
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2446
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3114
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1793
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2286
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2282
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2320
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 4001
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2167
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2294
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2124
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2433
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2830
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2303
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1919
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2315
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2117
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2281
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2226
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2277
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2347
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2666
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2470
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2602
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1905
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1980
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1773
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 2080
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2439
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2445
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2129
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2141
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2517
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1964
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2057
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2301
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2316
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1988
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 2054
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2088
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1809
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2165
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2126
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2102
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1989
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2219
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2266
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2104
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2448
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2297
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2116
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2088
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2342
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2142
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2111
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2110
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 2078
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2517
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2593
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2236
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2333
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2559
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2945
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2279
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1919
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2127
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2030
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2130
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2694
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2253
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1959
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1891
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2873
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2160
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2254
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2308
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2516
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2387
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 2085
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2290
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2080
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1938
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2156
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2161
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 2061
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 2053
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2287
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2078
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2108
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2098
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2751
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2339
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2183
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2331
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1842
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2089
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2115
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2107
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2301
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2512
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3678
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2519
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2474
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2233
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1890
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2245
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2318
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2034
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2688
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2760
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2892
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2679
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2731
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2892
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2638
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2179
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 2040
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2394
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 2084
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2285
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2961
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2109
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2645
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2692
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4218
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2321
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2206
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2919
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2921
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2817
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2510
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2617
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2876
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 3073
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3267
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2841
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2426
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2801
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2625
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2627
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2279
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2542
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2426
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2489
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2500
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2401
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2479
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2941
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2967
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2150
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 3016
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 3099
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5532
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2758
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2172
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3369
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3389
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2517
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2531
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2839
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2932
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2882
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2701
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2552
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2147
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2482
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2348
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2727
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2655
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2340
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3220
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2584
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2118
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2650
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2935
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2698
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2570
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2922
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2741
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3104
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2590
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3526
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2544
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2885
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3216
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2610
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2912
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 3087
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2638
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 3062
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3436
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 3009