slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2470
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2374
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2221
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2351
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2301
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2156
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2304
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2435
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2333
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2586
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2348
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2318
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2152
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2182
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2450
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2536
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2311
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2520
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2410
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2153
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2340
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2468
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2688
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2598
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2964
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2190
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2363
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2213
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2493
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 2187
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2338
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2487
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2315
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2299
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 2211
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2683
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2833
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 3007
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2718
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3829
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 3063
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 2219
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2229
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2274
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2127
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 3242
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2255
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2326
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2872
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3299
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 2232
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1952
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2946
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2262
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2668
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2488
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2495
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2474
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2161
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2390
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2334
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2301
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2354
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2890
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2603
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2577
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2428
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2409
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2337
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2356
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2803
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2297
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2221
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1848
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2223
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2168
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2169
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2362
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2126
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2490
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2431
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2343
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2889
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2163
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2150
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 2014
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2209
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2156
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2302
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2441
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2754
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2732
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 3188
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2240
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2058
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2477
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1991
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2351
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 2120
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2382
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2683
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2347
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2247
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2259
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2155
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2569
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2239
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2561
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3219
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1879
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2398
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2392
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2417
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 4086
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2262
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2382
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2241
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2545
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2913
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2392
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2022
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2411
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2228
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2382
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2328
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2391
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2429
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2737
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2573
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2707
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1985
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2073
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1851
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 2151
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2529
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2537
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2226
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2229
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2619
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 2067
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2134
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2410
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2419
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2094
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 2145
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2185
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1887
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2250
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2205
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2207
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2064
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2314
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2356
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2180
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2560
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2392
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2193
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2165
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2445
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2227
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2200
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2216
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 2181
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2632
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2696
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2317
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2444
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2680
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 3053
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2393
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2005
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2209
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2105
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2211
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2803
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2348
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 2040
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1970
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2988
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2253
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2359
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2394
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2617
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2474
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 2201
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2417
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2174
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 2036
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2231
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2272
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 2160
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 2138
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2372
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2161
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2204
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2181
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2875
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2425
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2270
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2412
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1925
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2176
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2229
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2200
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2400
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2624
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3814
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2636
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2597
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2337
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1984
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2344
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2396
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2114
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2786
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2875
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2967
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2799
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2819
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2984
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2746
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2273
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 2149
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2465
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 2224
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2396
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 3047
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2230
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2722
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2801
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4321
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2476
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2309
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2996
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 3012
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2901
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2604
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2743
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2995
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 3168
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3383
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2949
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2529
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2911
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2724
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2717
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2357
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2635
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2518
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2591
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2585
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2507
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2561
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 3039
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 3074
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2272
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 3138
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 3226
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5679
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2892
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2263
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3521
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3493
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2602
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2625
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2965
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 3021
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2966
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2783
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2661
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2223
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2570
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2435
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2819
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2754
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2432
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3338
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2667
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2202
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2737
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 3041
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2815
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2675
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 3018
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2840
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3202
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2693
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3635
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2659
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2975
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3302
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2700
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 3063
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 3244
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2765
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 3228
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3530
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 3100