slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2539
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2427
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2269
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2405
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2352
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2204
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2346
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2503
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2455
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2649
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2396
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2366
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2205
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2222
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2509
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2600
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2361
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2572
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2457
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2191
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2379
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2523
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2742
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2647
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 3014
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2230
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2416
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2262
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2534
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 2239
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2388
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2529
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2356
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2351
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 2253
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2811
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2877
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 3061
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2780
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3884
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 3119
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 2267
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2271
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2316
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2167
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 3305
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2296
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2369
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2999
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3348
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 2293
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1995
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2987
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2306
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2698
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2550
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2530
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2515
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2193
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2429
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2380
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2340
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2387
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2921
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2639
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2616
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2473
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2442
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2385
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2393
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2853
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2328
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2261
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1885
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2256
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2206
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2202
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2429
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2149
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2525
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2467
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2381
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2927
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2199
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2183
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 2050
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2252
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2188
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2345
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2480
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2792
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2786
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 3239
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2297
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2090
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2521
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2021
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2406
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 2146
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2429
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2708
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2386
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2279
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2292
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2184
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2606
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2275
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2607
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3264
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1911
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2443
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2436
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2451
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 4124
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2310
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2419
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2287
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2589
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2949
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2433
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2060
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2508
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2274
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2428
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2374
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2440
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2465
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2766
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2629
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2745
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2020
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2107
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1876
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 2184
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2565
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2575
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2274
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2263
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2666
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 2103
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2175
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2453
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2461
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2137
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 2187
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2218
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1920
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2279
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2236
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2267
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2087
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2353
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2388
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2221
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2599
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2436
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2221
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2196
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2481
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2266
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2234
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2288
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 2217
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2674
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2737
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2374
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2480
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2720
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 3093
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2434
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2038
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2251
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2139
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2247
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2878
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2393
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 2075
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 2006
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 3033
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2288
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2394
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2433
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2655
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2507
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 2252
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2469
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2205
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 2118
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2264
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2305
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 2191
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 2175
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2406
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2192
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2245
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2226
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2925
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2469
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2306
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2450
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1955
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2201
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2273
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2232
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2462
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2671
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3865
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2681
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2647
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2387
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2016
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2383
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2421
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2144
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2811
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2921
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2994
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2834
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2854
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 3027
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2791
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2306
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 2192
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2496
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 2279
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2434
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 3080
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2278
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2758
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2848
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4365
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2543
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2340
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 3025
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 3089
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2941
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2639
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2792
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 3050
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 3203
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3431
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2991
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2566
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2953
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2764
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2754
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2391
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2755
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2550
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2648
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2614
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2549
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2589
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 3072
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 3153
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2320
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 3190
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 3267
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5733
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2952
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2308
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3579
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3533
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2630
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2669
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 3003
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 3059
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 3002
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2821
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2704
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2257
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2601
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2473
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2868
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2794
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2471
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3384
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2708
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2230
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2771
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 3105
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2855
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2760
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 3078
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2876
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3235
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2737
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3671
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2712
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 3008
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3334
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2731
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 3132
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 3295
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2811
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 3285
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3562
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 3145