slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2821
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2914
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2778
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2671
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2616
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2741
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2650
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 3038
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3574
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2469
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2462
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2755
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2462
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2793
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2689
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2564
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2612
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2694
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2892
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2706
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2652
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2517
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2591
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2584
Kurs formimi nga ESTM 2783
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2923
Dita e dermatologjisë 2601
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2726
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2539
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2551
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2619
Sëmundja pulmonare kronike 2720
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2607
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2644
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2607
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2635
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2606
Dita shqiptare e Melanomës 2833
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2811
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2791
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2537
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2907
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2641
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2496
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2731
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2527
Trombembolia Pulmonare 2582
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2595
Trajnim për kujdesin paliativ. 2732
Introduction to Palliative Care 2554
Fundamentals of healthcare management 2812
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2694
Kongresi i 7-të i SECOS 2499
Toksikologjia e medikamenteve 2672
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2990
Fitoterapi 2464
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2445
Asmta dhe Alergjia 2550
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2371
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2264
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2276
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 2154
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2495
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2323
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2316
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2329
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2216
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2533
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2360
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2621
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2238
Konferenca e II Infermieristike 2461
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2381
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2418
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2479
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2694
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2454
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2660
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2620
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 3064
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2322
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2380
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2685
Urgjencat Obstetrike 2720
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2285
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2593
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2185
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2240
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2391
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2307
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2424
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2278
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2411
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 2142
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2241
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2558
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2424
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2427
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2440
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2419
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2473
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2578
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 3027
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2531
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2649
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2403
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2410
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2503
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2634
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2669
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2491
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2416
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2560
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2512
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2399
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2659
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2423
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2555
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 2170
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2452
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2479
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2363
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2569
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 2034
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2203
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2292
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2537
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2539
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2510
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2318
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2501
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2397
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2230
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2470
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2516
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2293
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2270
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2260
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2394
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2398
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2368
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2554
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2205
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2252
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2245
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2361
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2274
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2199
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2472
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2432
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2365
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2412
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 2147
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2466
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 2015
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 2148
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2364
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2373
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2430
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2366
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2507
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2412
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2419
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2444
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 2067
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2448
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2374
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2253
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2478
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2379
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2488
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2387
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2435
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2278
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2168
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2295
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2491
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2295
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 2033
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2195
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2306
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2267
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2611
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2167
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 2070
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2239
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2473
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2642
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 2177
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2604
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2582
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2678
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2225
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2579
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2481
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2447
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2708
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2386
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2588
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2218