slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2458
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2531
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2367
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2307
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2273
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2347
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2312
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2553
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3055
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2142
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2140
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2334
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2143
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2379
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2338
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2235
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2246
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2282
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2482
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2356
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2270
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2206
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2197
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2218
Kurs formimi nga ESTM 2371
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2546
Dita e dermatologjisë 2214
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2371
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2174
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2181
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2247
Sëmundja pulmonare kronike 2308
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2268
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2214
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2242
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2306
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2276
Dita shqiptare e Melanomës 2396
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2412
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2401
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2200
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2452
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2284
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2175
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2342
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2201
Trombembolia Pulmonare 2211
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2172
Trajnim për kujdesin paliativ. 2341
Introduction to Palliative Care 2188
Fundamentals of healthcare management 2370
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2184
Kongresi i 7-të i SECOS 2161
Toksikologjia e medikamenteve 2341
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2626
Fitoterapi 2151
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2145
Asmta dhe Alergjia 2203
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2071
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2043
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2016
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1888
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2220
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2008
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2060
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2047
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1947
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2230
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2018
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2247
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1979
Konferenca e II Infermieristike 2119
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2067
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2073
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2148
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2293
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2127
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2273
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2306
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2696
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2073
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2089
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2338
Urgjencat Obstetrike 2328
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1981
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2242
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1952
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1983
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2089
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2037
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2133
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2039
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2117
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1893
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1988
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2210
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2147
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2120
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2147
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2136
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2213
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2324
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2696
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2157
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2234
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2115
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2102
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2237
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2289
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2371
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2158
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2097
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2283
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2286
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2151
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2376
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2092
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2293
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1894
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2131
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2173
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2062
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2228
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1819
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1964
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2010
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2187
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2170
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2182
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2083
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2205
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2136
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1984
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2192
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2188
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2030
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2010
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1957
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2083
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2130
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2105
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2241
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1970
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2001
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1978
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2142
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1996
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1975
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2140
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2122
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2020
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2128
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1895
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2200
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1797
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1879
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2097
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2102
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2156
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2001
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2080
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2141
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2136
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2137
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1833
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2125
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2052
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2019
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2109
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2073
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2222
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2071
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2103
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2001
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1929
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1944
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2135
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1996
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1752
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1958
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2053
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1994
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2322
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1930
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1817
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1978
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2210
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2285
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1917
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2287
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2219
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2253
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1984
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2289
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2195
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2164
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2462
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2137
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2313
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1921