slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2753
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2853
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2701
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2602
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2558
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2674
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2581
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2955
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3462
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2400
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2401
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2684
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2403
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2688
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2624
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2503
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2537
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2600
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2817
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2633
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2580
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2448
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2494
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2512
Kurs formimi nga ESTM 2715
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2853
Dita e dermatologjisë 2536
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2660
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2468
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2475
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2550
Sëmundja pulmonare kronike 2644
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2543
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2564
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2531
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2570
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2527
Dita shqiptare e Melanomës 2734
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2726
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2735
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2470
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2823
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2558
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2434
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2656
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2462
Trombembolia Pulmonare 2518
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2522
Trajnim për kujdesin paliativ. 2667
Introduction to Palliative Care 2477
Fundamentals of healthcare management 2730
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2620
Kongresi i 7-të i SECOS 2445
Toksikologjia e medikamenteve 2621
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2918
Fitoterapi 2418
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2383
Asmta dhe Alergjia 2492
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2298
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2223
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2225
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 2100
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2455
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2260
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2265
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2265
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2166
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2481
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2307
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2553
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2197
Konferenca e II Infermieristike 2402
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2321
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2369
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2417
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2628
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2392
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2578
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2561
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2997
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2270
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2325
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2620
Urgjencat Obstetrike 2625
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2233
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2515
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2134
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2190
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2346
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2253
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2360
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2228
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2361
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 2064
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2180
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2486
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2364
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2373
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2383
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2370
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2427
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2535
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2963
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2468
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2583
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2351
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2361
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2459
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2578
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2609
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2429
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2375
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2510
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2462
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2346
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2603
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2356
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2498
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 2117
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2399
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2420
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2307
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2498
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1991
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2153
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2235
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2442
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2443
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2453
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2268
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2450
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2346
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2181
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2420
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2450
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2226
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2211
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2202
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2343
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2335
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2317
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2461
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2158
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2197
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2190
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2318
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2212
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2159
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2403
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2375
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2306
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2356
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 2098
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2417
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1965
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 2102
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2318
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2322
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2367
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2304
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2450
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2355
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2351
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2391
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 2017
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2400
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2300
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2201
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2409
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2324
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2444
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2306
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2378
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2228
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2123
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2244
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2413
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2232
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1952
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2143
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2258
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2215
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2562
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2121
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 2003
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2189
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2415
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2560
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 2118
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2542
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2491
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2588
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2171
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2524
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2433
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2394
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2655
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2349
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2536
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2156