slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2889
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 3003
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2854
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2738
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2676
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2824
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2725
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 3138
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3655
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2534
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2530
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2817
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2530
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2867
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2762
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2628
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2677
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2784
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2976
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2781
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2718
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2584
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2657
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2661
Kurs formimi nga ESTM 2858
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2989
Dita e dermatologjisë 2677
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2794
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2607
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2631
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2691
Sëmundja pulmonare kronike 2805
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2670
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2717
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2675
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2695
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2682
Dita shqiptare e Melanomës 2906
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2888
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2860
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2614
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2977
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2705
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2558
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2802
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2604
Trombembolia Pulmonare 2646
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2658
Trajnim për kujdesin paliativ. 2813
Introduction to Palliative Care 2628
Fundamentals of healthcare management 2900
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2775
Kongresi i 7-të i SECOS 2568
Toksikologjia e medikamenteve 2753
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 3072
Fitoterapi 2518
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2510
Asmta dhe Alergjia 2626
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2445
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2330
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2348
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 2224
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2546
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2392
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2376
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2393
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2274
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2604
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2433
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2701
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2293
Konferenca e II Infermieristike 2532
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2461
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2485
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2555
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2764
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2524
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2749
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2696
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 3138
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2380
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2451
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2752
Urgjencat Obstetrike 2816
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2354
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2671
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2254
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2307
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2443
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2364
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2504
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2345
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2485
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 2216
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2303
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2624
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2494
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2492
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2511
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2476
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2524
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2633
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 3116
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2599
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2716
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2468
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2489
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2563
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2714
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2736
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2548
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2489
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2627
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2574
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2461
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2720
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2492
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2623
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 2220
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2514
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2546
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2422
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2636
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 2086
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2260
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2377
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2607
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2620
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2580
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2375
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2564
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2453
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2290
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2527
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2588
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2344
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2332
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2342
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2466
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2452
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2430
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2634
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2271
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2307
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2306
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2424
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2331
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2252
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2552
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2490
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2427
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2472
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 2215
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2528
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 2073
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 2203
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2422
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2437
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2495
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2432
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2578
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2465
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2484
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2510
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 2137
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2511
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2448
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2310
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2539
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2440
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2545
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2459
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2497
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2341
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2223
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2358
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2556
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2359
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 2104
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2284
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2367
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2327
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2670
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2224
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 2131
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2299
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2540
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2722
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 2252
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2684
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2669
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2762
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2292
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2658
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2548
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2510
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2768
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2435
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2650
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2279