slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2510
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2578
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2416
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2365
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2320
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2392
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2360
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2607
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3109
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2189
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2186
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2381
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2190
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2428
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2392
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2280
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2301
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2337
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2532
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2409
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2319
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2249
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2251
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2276
Kurs formimi nga ESTM 2423
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2604
Dita e dermatologjisë 2256
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2415
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2222
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2223
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2296
Sëmundja pulmonare kronike 2356
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2315
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2269
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2289
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2355
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2326
Dita shqiptare e Melanomës 2447
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2462
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2457
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2241
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2507
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2335
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2226
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2384
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2251
Trombembolia Pulmonare 2259
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2218
Trajnim për kujdesin paliativ. 2389
Introduction to Palliative Care 2228
Fundamentals of healthcare management 2420
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2225
Kongresi i 7-të i SECOS 2197
Toksikologjia e medikamenteve 2383
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2672
Fitoterapi 2191
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2192
Asmta dhe Alergjia 2243
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2109
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2074
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2059
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1923
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2264
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2048
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2101
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2092
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1985
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2275
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2058
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2301
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2026
Konferenca e II Infermieristike 2168
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2105
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2116
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2186
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2350
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2165
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2314
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2341
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2743
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2102
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2129
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2391
Urgjencat Obstetrike 2375
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2015
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2280
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1985
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2025
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2124
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2076
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2178
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2071
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2156
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1925
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2022
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2247
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2189
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2157
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2184
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2179
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2253
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2360
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2739
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2204
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2272
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2155
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2149
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2271
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2334
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2417
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2201
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2137
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2329
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2316
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2184
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2414
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2134
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2335
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1930
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2183
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2213
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2101
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2275
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1850
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1997
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2047
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2233
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2225
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2231
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2122
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2251
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2178
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2018
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2236
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2226
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2067
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2048
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1998
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2133
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2174
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2145
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2277
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2006
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2044
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2016
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2170
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2030
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2007
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2174
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2167
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2066
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2165
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1929
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2238
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1825
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1923
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2134
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2144
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2196
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2045
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2123
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2185
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2181
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2180
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1870
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2166
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2091
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2047
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2151
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2116
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2265
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2113
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2144
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2042
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1962
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1984
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2183
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2034
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1785
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1988
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2085
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2030
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2367
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1964
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1854
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2011
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2238
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2327
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1950
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2324
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2253
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2299
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2018
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2329
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2239
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2215
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2494
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2183
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2354
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1965