slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2594
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2670
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2502
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2450
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2395
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2477
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2436
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2708
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3203
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2262
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2260
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2459
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2262
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2504
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2477
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2358
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2383
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2426
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2622
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2492
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2399
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2320
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2325
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2352
Kurs formimi nga ESTM 2510
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2675
Dita e dermatologjisë 2334
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2508
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2299
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2309
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2379
Sëmundja pulmonare kronike 2440
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2391
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2357
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2374
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2438
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2399
Dita shqiptare e Melanomës 2535
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2546
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2552
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2312
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2590
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2408
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2292
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2470
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2324
Trombembolia Pulmonare 2341
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2291
Trajnim për kujdesin paliativ. 2470
Introduction to Palliative Care 2303
Fundamentals of healthcare management 2523
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2297
Kongresi i 7-të i SECOS 2266
Toksikologjia e medikamenteve 2448
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2740
Fitoterapi 2263
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2250
Asmta dhe Alergjia 2315
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2167
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2133
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2121
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1980
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2337
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2127
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2153
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2155
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2046
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2346
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2125
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2394
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2085
Konferenca e II Infermieristike 2239
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2163
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2178
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2253
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2433
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2229
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2386
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2403
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2816
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2158
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2188
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2460
Urgjencat Obstetrike 2453
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2081
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2350
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2045
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2080
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2179
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2131
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2241
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2132
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2220
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1974
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2079
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2326
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2250
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2220
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2252
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2243
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2305
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2417
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2823
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2293
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2342
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2221
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2209
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2327
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2403
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2478
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2273
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2193
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2386
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2366
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2243
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2481
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2205
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2389
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1995
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2258
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2275
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2167
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2350
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1906
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2050
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2111
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2299
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2293
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2310
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2180
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2326
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2242
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2072
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2298
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2303
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2123
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2104
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2076
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2204
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2226
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2201
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2340
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2058
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2102
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2072
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2222
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2097
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2059
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2248
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2227
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2135
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2236
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1997
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2308
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1876
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1987
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2199
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2212
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2251
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2101
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2193
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2246
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2239
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2251
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1921
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2238
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2175
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2097
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2232
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2177
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2332
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2176
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2229
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2116
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2027
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2043
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2258
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2095
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1845
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2038
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2138
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2099
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2430
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 2021
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1913
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2074
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2289
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2392
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 2010
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2392
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2314
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2370
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2068
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2390
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2302
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2279
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2547
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2244
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2421
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 2028