slogan7-al

Të reja

Manuali për Grupet e Kolegëve !

Formë e Edukimit në Vazhdim të Profesionistëve të Shëndetësisë.

Një udhëzues për të mbështetur ngritjen dhe funksionimin e tyre.

Manuali për Grupet e Kolegëve

Njoftim per rifillillimin e akreditimit te aktiviteteve on line

 "QKEV rifillon akreditimin e aktiviteteve on line per profesionistet e shendetesise, bazuar ne ndryshimin me Nr 1028 date 16/12/2020 te VKM 788 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË”

Vendim Nr. 1028 datë 16.12.2020. Ndryshim ne VKM 788

NJOFTIM

Ju njoftojmë se në datën 24 Dhjetor 2020 ne oren 10.00 do të zhvillohet provimi i certifikimit për të profesionistët që nuk kanë përmbushur detyrimet e “Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë”.

Provimi i Certifikimit do të zhvillohet vetëm për Mjeke Specialiteti Imazheri

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet si më poshtë:

  1. Kërkesë me shkrim;
  2. Fotokopje të kartës së identitetit;
  3. Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Në ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë me vete

  1. Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj;
  2. Mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit;
  3. Mjete mbrojtëse nga Covid-19.

Për më shumë mund të shikoni:

Faturat e provimit
Rregullorja e Provimit të Certifikimit
Programet Orientuese

NJOFTIM PER PROVIMIN E CERTIFIKIMIT

NJOFTIM !

Ju njoftojmë se në datën 14 Dhjetor 2020 do të zhvillohen provimet për të profesionistët që nuk kanë përmbushur detyrimet e “Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë”.

Në zbatim të kushteve të përcaktuara nga Komisioni Teknik i Ekspertëve për Pandeminë, provimi i certifikimi do të organizohet si më poshtë:

Për Mjekët, Provimi i Certifikimit do të zhvillohet në datë 14 Dhjetor 2020, ora 11:00 në sallat e Fakultetit të Mjekësisë sipas këtyre specialitete:

1- Mjekësi familje / marine dhe nënuji

2- Obstetrik - Gjinekologji

3- Kardiologji

4- Sëmundje pulmonare

5- Anestezi - Reanimator

Për Farmacistët, Provimi i Certifikimit do të zhvillohet në datë 14 Dhjetor 2020, ora 09:00 pranë Urdhrit të Farmacistë të Shqipërisë.

Për Stomatologët, Provimi i Certifikimit do të zhvillohet në datë 14 Dhjetor 2020, në ambjentet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare.

Oraret do të jenë si më poshtë:

Grupi i parë nga ora 10.00-11.30

Grupi i dytë nga ora 12.00-13.30

Stomatologët do të njoftohen me telefon dhe me sms për orarin e paraqitjes sipas grupit të I-rë dhe të II-të.

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet si më poshtë:

1. Kërkesë me shkrim

2. Fotokopje të kartës së identitetit;

3. Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Në ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë me vete:

1. Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj;

2. Mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit;

3. Mjete mbrojtëse nga Covid-19.

Pjesëmarrësit duhet paraqiten provim paku 30 minuta përpara fillimit tij.

Për më shumë mund të shikoni:

Rregullorja e Provimit të Certifikimit

Programet Orientuese

Faturat e provimit

Deklaratë e Komitetit Teknik të Ekspertëve/ Masat e reja

Deklaratë e Komitetit Teknik të Ekspertëve/ Masat e reja

DEKLARATË