slogan7-al

Akreditim i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë

Per-akreditimin-e-aktiviteteve QKEV

Për të bërë Aplikimin për Akreditim ju lutem klikoni link-un e mëposhtëm:

Formulari i Aplikimit per Akreditim

Listën e pjesëmarrësve në aktivitet, jeni të lutur ta plotësoni dhe dorëzoni sipas formatit të mëposhtëm:
Format liste pjesmarresish sipas oreve