slogan7-al

Publikime

Training needs assessment of public health care management teams in Albania

TRAINING NEEDS ASSESSMENT OF PUBLIC HEALTH CARE MANAGEMENT TEAMS IN ALBANIA

Plani Strategjik 2012-2014 i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim

PLANI STRATEGJIK 2012-2014 I QENDRËS KOMBËTARE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Standardet e aktiviteteve të edukimit në vazhdim

04-standardet-aktiviteteve--edukimit-ne-vazhdimSTANDARDET E AKTIVITETEVE TE EDUKIMIT NE VAZHDIM

Ky dokument synon të ofrojë një kuadër reference për zhvillimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, si për ata që organizojnë dhe ofrojnë një aktivitetet, ashtu edhe për profesionistët që marrin pjesë në to.