slogan7-al

Publikime

Vlerësimi i nevojave të Menaxherëve të QSH

11-vleresimi-i-nevojave-te-menaxhereve-qsh-sRAPORT VLERËSIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIM PËR MENAXHERËT E QENDRAVE SHËNDETËSORE NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PARËSOR NË SHQIPËRI

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të vlerësojë nevojat për trajnim të menaxherëve (drejtori, manaxheri i financës) të qendrave shëndetësore autonome në KSHP, me synim hartimin e një programi të edukimit në vazhdim për ta.