slogan7-al

A njihen kreditet e përfituara nga kurset pasuniversitare, programet master e doktoraturë?

Po, nëse keni përfunduar një kurs pasuniversitar, një program të nivelit Master ose Doktoraturë të akredituar, brenda ose jashtë vendit, kreditet përkatëse njihen nga Programi i Certifikimit sipas kriterit 1 kredit akademik – 25 kredite të edukimit në vazhdim.