slogan7-al

Si të regjistrohem në programin e certifikimit?

Nëse jeni një mjek, farmacist, ndihmësfarmacist, stomatolog, infermier dhe mami i punësuar në institucionet publike dhe private shëndetësore ose akademike, atëherë është përgjegjësia juaj individuale që të regjistroheni në këtë program, përmes formularit individual të regjistrimit që gjendet në faqen tonë të internetit, ose duke kontaktuar drejtpërdrejt me qendrën tonë në kontaktet, që gjeni në këtë faqe. Nëse ndryshoni vendin e punës ose filloni punën rishtaz në një institucion duhet të bëni ndryshimin në të dhënat personale nëpërmjet ID dhe fjalëkalimit personal.