slogan7-al

Nëse gjatë një viti unë mbledh më shumë kredite se ato të kërkuara nga programi, a më humbasin kreditet shtesë?

Jo, kreditet shtesë të mbledhura gjatë një viti mund të transferohen në vitet e tjera të ciklit individual 5-vjeçar të certifikimit. Pra, nëse ju jeni mjek dhe gjatë vitit të parë mblidhni 40 kredite, atëherë 10 kreditet shtesë transferohen në vitet pasardhëse.