slogan7-al

Si do të informohem për numrin e krediteve që ka ky aktivitet?

Numri i krediteve shënohet përkrah informacionit të përgjithshëm në lidhje me aktivitetin. Gjithashtu ofruesi i aktivitetit është i detyruar të bëjë me dije të gjithë pjesëmarrësit për numrin e saktë të krediteve.