slogan7-al

Unë jam mjek i përgjithshëm. Duke qenë se aktivitetet zhvillohen kryesisht në lidhje me specialitete të ndryshme, si mund të përzgjedh aktivitetet ku të marr pjesë?

Për një mjek të përgjithshëm të gjitha aktivitetet që kontribuojnë në shtimin e njohurive dhe aftësive të lidhura me fusha të ndryshme klinike janë të rëndësishme. Përzgjedhja e këtyre aktiviteteve bëhet në bazë të nevojave tuaja individuale, rëndësisë së aktivitetit dhe mundësive për të marrë pjesë në to. Kreditet e përfituara nga këto aktivitete do të njihen si kredite të fituara në fushën e specialitetit.
Aktivitete të edukimit në vazhdim të lidhura me ‘menaxhimin ekonomik dhe drejtimin’, ‘etikën’, e të tjera si këto konsiderohen si aktivitete nga fusha e jo specialitetit.