slogan7-al

Si mund të regjistroj kreditet e marra në një konferencë, seminar ose trajnim?

Nëse keni marrë pjesë në një aktivitet të akredituar nga QKEV, kjo e fundit regjistron pjesëmarrjen tuaj dhe kreditet e përfituara bazuar në listën e pjesëmarrësve që dorëzon ofruesi në përfundim të aktivitetit.  Megjithatë mos harroni se ju duhet të ruani të gjitha certifikatat që mblidhni gjatë një cikli, të paktën deri në përfundimin e tij.