slogan7-al

Si mund të regjistroj kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara jashtë vendit?

Për të regjistruar kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara jashtë vendit duhet të paraqisni pranë QKEV-së certifikatën që keni përfituar, si dhe programin e detajuar në orë të aktivitetit. QKEV ruan në dosjen tuaj kopjen e certifikatës origjinale, ndërkohë që këtë të fundit e mbani ju. Për të lehtësuar regjistrimin e krediteve të këtyre aktiviteteve ju duhet të paraqisni dokumentacionin vetëm 2 herë në vit. Pra, për të gjitha aktivitetet e ndjekura gjatë 6-mujorit të parë të vitit mund të vini pranë QKEV-së deri në fund të shtatorit të po të njëjtit vit, ndërsa për regjistrimin e krediteve të aktiviteteve të kryera gjatë 6-mujorit të dytë të vitit, deri në dhjetor.