slogan7-al

Nëse marr pjesë në një aktivitet të akredituar dhe konstatoj që cilësia është e dobët, a ka diçka që mund të bëj si profesionist?

Të gjithë duhet të kontribuojmë në përmirësimin e cilësisë së edukimit në vazhdim. Roli juaj si profesionist është mjaft i rëndësishëm dhe duhet të jetë sa më aktiv. Në një rast të tillë ju mund të shënoni përshtypjet tuaja me vërtetësi në formularin e vlerësimit të aktivitetit dhe/ose të kontaktoni QKEV, për të shprehur vërejtjet dhe komentet tuaja. QKEV ka të drejtën të monitorojë cilësinë e zhvillimit të aktivitetit dhe të ndërhyjë për të siguruar këtë cilësi.