slogan7-al

Në rastin kur në aktivitet do të marrin pjesë lektorë të huaj, dhe disa nga materialet mësimore janë në gjuhë të huaj, a mund të përfshihen në dosjen e aplikimit në gjuhë të huaj apo jo?

QKEV pranon aplikime dhe materiale mësimore dhe në gjuhën angleze. Për këtë arsye ju mund të shkarkoni dhe versionin në anglisht të formularit të aplikimit nga faqja jonë e internetit.