slogan7-al

25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive

Titulli i aktivitetit: 25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive
Data e zhvillimit: 25-26 Qershor 2010
Vendi i organizimit: Dega e Infermierisë “Elena Gjika”, Elbasan
Organizatori/ofruesi: Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë, Dega e infermierisë, Elbasan
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, menaxherë/drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: TTë rrisë njohuritë profesionale të mjekëve dhe infermierëve në lidhje me kancerin e mushkërive
Kreditet: 4