slogan7-al

Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë

Titulli i aktivitetit: Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë
Data e zhvillimit: I përsëritur
Vendi i organizimit: Në ambientet e spitalit të të gjithë rretheve
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Trajnimi i personelit shëndetësor mbi bazën e MISF-së, me qëllim rritjen e njohurive , aftësive dhe kompetencave për të ofruar një kujdes cilësor për fëmijën 0-5 vjec.
Kreditet: 57