slogan7-al

Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes

Titulli i aktivitetit: Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes
Data e zhvillimit: I përsëritur
Vendi i organizimit: Pranë qendrave shëndetësore të të gjithë rretheve
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm
Qëllimi i aktivitetit: Të shndërrojë mjekët e familjes në një burim të rëndësishëm në menaxhimin e problematikës shumëdimensionale të shëndetit mendor duke përmirësuar njohuritë e tyre mbi njohjen, trajtimin dhe referimin e përshtatshëm të rasteve me probleme të shëndetit mendor.
Kreditet: 12