slogan7-al

27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“

Titulli i aktivitetit: 27.10.10, Konferenca  “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“
Data e zhvillimit: 27 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë infeksionistë, menaxherë, drejtorë, mikrobiologë.
Qëllimi i aktivitetit: Të identifikohet impakti i infeksionit spitalor  në shërbimin shëndetësor, rëndësia e antibiotikorezistencës gjatë trajtimit mjekësor të infeksionit spitalor.
Kreditet: 6