slogan7-al

25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale"

Titulli i aktivitetit: 25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale"
Data e zhvillimit: 25 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje, pediatër
Qëllimi i aktivitetit: Aftësimi i personelit shëndetësor mbi diagnostikimin dhe trajtimin e traktit respirator, mbi zgjedhjen e skemave të mjekimit në mënyrë që të minimizohet shmangia e rezistencave bakteriale.
Kreditet: 4