slogan7-al

15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar”

Titulli i aktivitetit: 15.10.10  Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar”
Data e zhvillimit: 15 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, menaxherë, punonjës socialë, psikologë.
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e nivelit të njohurive të psikologëve, mjekëve epidemiologë, punonjësve e socialë, infermierëve për problematikën sociale të fëmijëve HIV+, zbutja dhe reduktimi sa më shumë i stigmës dhe diskriminimit për këtë grup vulnerabël.
Kreditet: 6