slogan7-al

Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale

Titulli i aktivitetit: Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale
Data e zhvillimit: Shtator – Dhejtor 2010
Vendi i organizimit: Qendra Shëndetësore Pishaj, Gramsh/Qendra Shëndetësore Librazhd Qendër, Librazhd
Organizatori/ofruesi: Fondacioni Fryma e Dashurisë, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm, infermierë, drejtues të dy qendrave shëndetësore Gramsh, Librazhd.
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e nivelit të njohurive profesionale të personelit shëndetësor për të rritur cilësinë e shërbimit shëndetësor të ofruar për komunitetin.
Kreditet: 25