slogan7-al

25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin”

Titulli i aktivitetit: 25.10.10  Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin”
Data e zhvillimit: 25-26 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi I MP/MF në Tiranë mbi parimet e metodat e vizitës geriartrike në parësor dhe zhvillimet më të fundit në lidhje me diabetin.
Kreditet: 5