slogan7-al

05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje”

Titulli i aktivitetit: 05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje”
Data e zhvillimit: 5-6 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Shkolla “Elena Gjika” Elbasan
Organizatori/ofruesi: Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë”, Elbasan
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, psikologë
Qëllimi i aktivitetit: Të sensibilizojë mjekët, infermierët, psikologët për të qenë më aktivë me të sëmurët me CA, për t’iu vënë në shërbim dhe për të marrë masa parandaluese.
Kreditet: 7