slogan7-al

17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike”

Titulli i aktivitetit: 17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike”
Data e zhvillimit: 17 Nëntor,  8 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Muzeu Komëtar - Tiranë
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të pajisë farmacistët me njohuri specifike mbi produktet kozmetike, karakteristikat, përgatitjen dhe efektet e tyre në mënyrë që shërbimi farmaceutik të ulë rastet e rekomandimeve të gabuara të këtyre preparateve dhe të rrisë cilësinë e këshillimit të pacientëve.
Kreditet: 3