slogan7-al

04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë

Titulli i aktivitetit: 04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë
Data e zhvillimit: 4 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Dermato-Venerologjisë Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë dermatologë, mjekë të përgjithshëm, kirurgë plastikë, internistë.
Qëllimi i aktivitetit: Të ngrejë nivelin profesional të mjekëve specialist; të njohë mjekët me të rejat e fundit bashkëkohore të teknikës dhe protokollet e reja të mjekimit; të rrisë bashkëpunimin midis dermatologëve dhe mjekëve të specialiteteve të tjera.
Kreditet: 8