slogan7-al

23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë”

Titulli i aktivitetit: 23.10.10 Seminar  “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë”
Data e zhvillimit: 23 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Kukës
Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Infektologjisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë infeksionistë
Qëllimi i aktivitetit: Të ofrojë një informacion mbi parimet bazë të shfaqjes së rezistencës ndaj barnave antiretrovirale, pasojat virologjike, imunologjike dhe klinike të kësaj rezistence, mënyrën e monitorimit dhe strategjitë që duhen përdorur për reduktimin e zhvillimit të saj.
Kreditet: 2