slogan7-al

12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri”

Titulli i aktivitetit: 12.11.10 Konferencë  “Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri dhe perspektiva e kirurgjisë plastike në Shërbimin e Djegies”
Data e zhvillimit: 12 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana Internacional,  Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Kirurgjisë, QSUT.
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë kirurgë, infermierë dhe dentistë
Qëllimi i aktivitetit: Njohja dhe futja e perspektivës së FREE FLAPIT në shërbimin OMF dhe e kirurgjisë plastike në Shërbimin e Djegies
Kreditet: Në proces