slogan7-al

13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik”

Titulli i aktivitetit: 13.11.10 Seminar  “Përkujdesi farmaceutik”,
Data e zhvillimit: 13, 27 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Korçë, Kukës
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Prezantimi i konceptit të përkujdesit faramaceutik dhe shërbimit konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur, njohjen me eksperiencat e huaja, vlerësimin e eksperiencës vendase, njohjen me evidencat për prurjet në shëndet, kostove dhe sjelljeve të pacientit.
Kreditet: 3