slogan7-al

20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë

Titulli i aktivitetit: 20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë
Data e zhvillimit: 20 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Spitali Hygeia- Tiranë
Organizatori/ofruesi: Spitali Hygeia- Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë
Qëllimi i aktivitetit: Transferimi i njohurive në lidhje me fusha specifike si dhe edukimi i publikut.
Kreditet: 5