slogan7-al

16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat”

Titulli i aktivitetit: 16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 16 Dhjetor 2010 Tirana International Hotel  Shoqata Pediatrike Shqiptare  Mjekë pediatër  Përditësim
Data e zhvillimit: 16 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Tirana International Hotel
Organizatori/ofruesi: Shoqata Pediatrike Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë pediatër
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi I dijeve në lidhje me aplikimin e skemave të imunizimit; njohja me kombinacionet vaksinale të rekomanduara sot për moshën pediatrike.
Kreditet: 5

16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat”

16 Dhjetor 2010

Tirana International Hotel

Shoqata Pediatrike Shqiptare

Mjekë pediatër

Përditësimi I dijeve në lidhje me aplikimin e skemave të imunizimit; njohja me kombinacionet vaksinale të rekomanduara sot për moshën pediatrike.

5