slogan7-al

03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë”

Titulli i aktivitetit: 03.12.10 Seminar  “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë”
Data e zhvillimit: 3 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Spitali Hygeia, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Spitali Hygeia, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë obstetër - gjinekologë
Qëllimi i aktivitetit: Shkëmbimi i njohurive dhe përvojave në fushën e obstetrik-gjinekologjisë bazuar në arritjet më bashkëkohore.
Kreditet: 2