slogan7-al

10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim”

Titulli i aktivitetit: 10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim”
Data e zhvillimit: 10 –12 Dhjetor  2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë – Kooperacioni Italian
Kategoria e  pjesëmarresve Menaxherë, kryeinfermierë
Qëllimi i aktivitetit: Të kuptuarit çdo të thotë Menaxhim I informacionit dhe përdorimi i këtij menaxhimi në praktikën e përditshme.
Kreditet: 18