slogan7-al

13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete

Titulli i aktivitetit: 07.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete
Data e zhvillimit: 7 - 8 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Imperial - Elbasan
Organizatori/ofruesi: Departamenti i infermierisë, Universiteti “A. Xhuvani”- Elbasan
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të specialiteteve të ndryshme, infermierë.
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e nivelit bashkëkohor dhe shkencor në fushën e mjekësisë.
Kreditet: 12