slogan7-al

Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it

Titulli i aktivitetit: Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it
Data e zhvillimit: 20/02/2010
Vendi i organizimit: Pogradec                        
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familjeje
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e njohurive, kapaciteteve dhe aftësive  praktike të specialiteteve të kujdesit shëndetësor parësor te rajonit  të Korçës  në lidhje me HIV/AIDS-in.
Kreditet: 3