slogan7-al

Trajnim për kujdesin perinatal efektiv

Titulli i aktivitetit: Trajnim për kujdesin  perinatal  efektiv
Data e zhvillimit: 15-25/02/2010
Vendi i organizimit: Vlorë                         
Organizatori/ofruesi: Materniteti “Koco Gliozheni”
Kategoria e  pjesëmarresve Obstetër, gjinekologë,  neonatologë, infermierë të shërbimit të neonatologjisë dhe mami të shërbimit të obstetrikës
Qëllimi i aktivitetit: Trajnimi i një numri specialistësh, të cilët ofrojnë kujdes perinatal(obstetër, neonatologë, mami, infermirë), bazuar në standartet evropiane të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për zbatimin e programit për mëmësi të sigurt.
Kreditet: 13