slogan7-al

Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve.

Titulli i aktivitetit: Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve  të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve.
Data e zhvillimit: 28/01/2010
Vendi i organizimit:                          
Organizatori/ofruesi: Jhpiego/Access Fp
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i shërbimit shëndetësor  nga punonjësit e shëndetësisë mbi risitë për përdorimin e kontraceptivëve, në bazë të Protokollit FP National.
Kreditet: 12