slogan7-al

Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion

Titulli i aktivitetit: Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion
Data e zhvillimit: 26-27/03/2010
Vendi i organizimit:        
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Anestezisteve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë anestezistë, reanimatorë, infermierë që punojnë në salla operacioni dhe reanimacion.
Qëllimi i aktivitetit: Vlerësimi i arritjeve shkencore në një vit në fushën e anestezis, reanimacionit, urgjencës dhe dhimbjeve.
Kreditet: 10