slogan7-al

Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci

Titulli i aktivitetit: Konsiderata  mbi disa aspekte specifike të  trajtimit bashkëkohor në ortodonci
Data e zhvillimit: 30/03/2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Ortodontëve Shqiptarë
Kategoria e  pjesëmarresve Specialistë ortodontë.
Qëllimi i aktivitetit: Të pasurojë njohuritë teorike të pjesëmarrësve, në lidhje me të rejat e fundit për trajtimin e anomalive të ndryshme ortodontike
Kreditet: 2