slogan7-al

Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane

Titulli i aktivitetit: Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane
Data e zhvillimit: 28-30 Prill 2010
Vendi i organizimit: Hotel Mondial Tirane
Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Dhimbjeve
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke neurologë, mjekë familje, specializantë
Qëllimi i aktivitetit: ërmirësimi i njohurive mbi dhimbjen e kokës
Kreditet: 20