slogan7-al

Kurs formimi nga ESTM

Titulli i aktivitetit: Kurs formimi nga ESTM
Data e zhvillimit: 08 – 12 mars 2010
Vendi i organizimit: Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë transfuziologë, hematologë, anestezistë, infermierë, biologë.
Qëllimi i aktivitetit: Rifreskim i njohurive të profesionistëve të fushës së transfuziologjisë dhe klinikës Transfuzive.
Kreditet: 20