slogan7-al

Imunodefiçencat primare në Shqipëri

Titulli i aktivitetit: Imunodefiçencat primare në Shqipëri
Data e zhvillimit: 09  prill 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata Pediatrike Shqiptare
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë pediatër
Qëllimi i aktivitetit: Identifikimi i imunodefiçencave të lindura në vendin tonë.
Kreditet: 7