slogan7-al

Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë.

Titulli i aktivitetit: Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë.
Data e zhvillimit: 12 – 14 prill 2010 / 15 – 17 prill 2010
Vendi i organizimit: Vlorë
Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Psikiatrisë , QSUT – “Nënë Tereza”
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë psikiatër dhe Psikologë.
Qëllimi i aktivitetit: Aktiviteti synon të sjellë përvojë botërore në rolin dhe funksionin e shërbimit me shtretër brenda rrethit të shërbimeve të shëndetit mendor.
Kreditet: 17