slogan7-al

Këshillim mbi të ushqyerit me gji

Titulli i aktivitetit: Këshillim mbi të ushqyerit me gji
Data e zhvillimit: Mars – Prill 2010
Vendi i organizimit: Durrës,  Shkodër, Vlorë.
Organizatori/ofruesi: Qendra për fëmijëri të shëndetshme.
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë Obstetër, neonatolog, pediatër, mami të obstetrikës dhe infermierë të neonatologjisë.
Qëllimi i aktivitetit: Trajnimi i personelit me njohuritë dhe aftësitë e duhura për të ndihmuar dhe mbështetur nënat dhe foshnjat, duke thelluar njohuritë dhe përmirësuar praktikat e të ushqyerit me gji.
Kreditet: 12