slogan7-al

Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave.

Titulli i aktivitetit: Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave.
Data e zhvillimit: 24 prill  2010
Vendi i organizimit: Hotel Mondial, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë nga qendrat shëndetësore, shëndeti publik, mikrobiologë, inxhinierë sanitarë.
Qëllimi i aktivitetit: Vlerësimi i kushteve hijeno-sanitare të ujërave rekreative të “pishinave”, nëpërmjet monitorimit të treguesve fiziko-kimikë dhe baktereologjikë si kusht i hartimit të një drafti rregullator me standardet e OBSH-së dhe BE-së.
Kreditet: 5