slogan7-al

Trajtimi paraspitalor i traumave.

Titulli i aktivitetit: Trajtimi paraspitalor i traumave.
Data e zhvillimit: 31 maj 2010 -5 qershor 2010
Vendi i organizimit: Spille,  Kavajë
Organizatori/ofruesi: Swiss Foundation for Innovation
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë urgjence, policë, shoferë ambulance, pilotë.
Qëllimi i aktivitetit: Qëllimi i këtij trajnimi është që të përmirësojë dukshëm kujdesin mjekësor të urgjencave duke filluar që në hallkën e parë të tij; kujdesin cilësor mjekësor në vendngjarje si dhe ndërhyrjet mjekësore të nevojshme për parandalimin e dëmtimeve dytësore.
Kreditet: 40