slogan7-al

Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP)

Titulli i aktivitetit: Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë  Post-Partum (HPP)
Data e zhvillimit: 21.05.2010
Vendi i organizimit: Vlorë
Organizatori/ofruesi: Njësia e edukimit në  vazhdim, SUOGJ "Koço Glozheni"
Kategoria e  pjesëmarresve Obstetër , infermier, menaxherë / drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e kapaciteteve të stafit shëndetësor të shërbimit obstetrik në Maternitetin e Vlorës, për menaxhimin korrekt të Hemorragjisë Post-Partum sipas protokollit të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe sipas rekomandimeve të OBSH-së.
Kreditet: 3