slogan7-al

01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH

Titulli i aktivitetit: 01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH
Data e zhvillimit: 1 Qershor, 23, 25 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Tiranë, Shkodër, Lushnje
Organizatori/ofruesi: Urdhri i  Farmacistëve të  Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të evidentojë rëndësinë e studimeve të qëndrueshmërisë së barnave
Kreditet: 3