slogan7-al

Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik

Titulli i aktivitetit: Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik
Data e zhvillimit: 25.06.2010
Vendi i organizimit: ASHR-Tiranë
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal - Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Stomatologë
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i shërbimeve të ofruara nga Shërbimi Stomatologjik Publik bazuar në përvojën shqiptare dhe atë të vendeve të zhvilluara
Kreditet: 3